Arthro Max là một trang web được tạo ra nhằm mục đích mang tới cho người dùng những thông tin về bệnh xương khớp chính xác, chuẩn khoa học hiện nay để đẩy lùi tình trạng tin giả mạo và phản khoa học.